Francijā reģistrēts uzņēmums iesniedz Latvijas uzņēmumam elektroniski sagatavotu rezidenta apliecību, tomēr tajā nav paraksta (arī elektroniskā) un zīmoga. Vai Latvijas uzņēmums drīkst pieņemt šādu dokumentu? Vai, pamatojoties uz šo apliecību, uzņēmums drīkst izmaksas brīdī neieturēt uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) darījumiem ar nerezidentu, kuru summa nepārsniedz 5000 EUR?