Vai drīkst saimnieciskajā darbībā izmantot sabiedrībā pazīstamai preču zīmei identisku vai līdzīgu preču zīmi, ja tā tiek izmantota pavisam citā nozarē?