Vai darbiniekus darba laikā drīkst filmēt nevis drošības, bet darba kontroles nolūkos? Vai birojā drīkst izvietot noklausīšanās ierīces, lai pārliecinātos, ka darba laiks tiek pavadīts, veicot tiešos darba pienākumus? Vai darbinieki par to ir jāinformē?