Uzņēmumu grupas mātes uzņēmums izsniedzis aizdevumus meitas uzņēmumiem. Vai šajā gadījumā mātes uzņēmums ir uzskatāms par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu? Vai tam jābūt reģistrētam kā šī likuma subjektam un jāizveido iekšējās kontroles sistēma? Vai ir nozīme aizdevēja līdzdalības procentuālajam apmēram, piemēram, ja meitas uzņēmums 100% pieder mātes uzņēmumam un ja dalībnieks izsniedz meitas uzņēmumam aizdevumu tikai, piemēram, saimnieciskās darbības nodrošināšanai, un spēj to pierādīt, vai tas arī ir uzskatāms par likuma subjektu, kam ir pienākums izveidot kontroles sistēmu?