Kā rīkoties, ja miris uzņēmuma vienīgais īpašnieks? Kas manto uzņēmumu? Vai arī šāds uzņēmums ir jālikvidē? Vienīgā īpašnieka ģimenes locekļi par konkrēto uzņēmumu zina ļoti maz un tā darbībā nepiedalās.