Esmu iegādājies dronu. Vai man ir jāievēro kādi īpaši noteikumi par tā izmantošanu? Vai dronu ir nepieciešams reģistrēt? Vai varu to darbināt jebkurā brīvi izvēlētā vietā? Kas vēl būtu jāzina, lai lietotu jauno pirkumu atbilstoši normatīvajam regulējumam?

Jautājums par droniem regulēts Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi" (MK noteikumi Nr.737). Šo noteikumu izpratnē ar vārdu "drons" jeb bezpilota gaisa kuģi saprot "gaisa kuģi, kas ir izstrādāts tā, lai cilvēks, kurš lidojuma laikā rīkojas ar bezpilota gaisa kuģa lidojuma vadības ierīcēm [..], neatrastos gaisa kuģī, un kas tiek pilotēts no attālinātas bezpilota gaisa kuģa tālvadības vietas, un kas tiek izmantots atpūtai, sportam un ar bezpilota gaisa kuģi veicamiem speciāliem aviācijas darbiem."