Vai mazkapitāla SIA savu pamatkapitālu var palielināt, tikai novirzot 25% no peļņas, vai arī uzņēmuma vadītājs drīkst SIA kontā ieskaitīt summu, norādot, ka tā paredzēta pamatkapitāla palielināšanai, un tad, kad ir sasniegti 2800 EUR, apkopot visus dokumentus, protokolus un maksājuma uzdevumus un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēt pamatkapitālu?