Pieņemot darbā darbinieku, darba devējs nereti vēlas ievākt informāciju no bijušajiem darba devējiem. Vai saskaņā ar datu aizsardzības normām to vispār drīkst darīt? Vai darba devējs vispār drīkst stāstīt par savu darbinieku potenciālajiem viņa nākotnes darba devējiem (ir pat gadījumi, kad darbinieks izliekas un zvana darba devējam, ievāc atsauksmes, lai pēc tam sūdzētos tiesā par neslavas celšanu)?