Nesen tika diskutēts par to, vai lielveikalu tīkliem jāpublisko informācija par preču iepirkuma cenām. Lielveikalu tīklu vadītāji norādīja, ka cenas, par kādām tiek iepirktas preces no ražotājiem, ir komercnoslēpums. Vai uzņēmumi, aizbildinoties ar komercnoslēpumu, pārkāpj patērētāja tiesības? Kā ir patiesībā – vai preces iepirkuma cena ir komercnoslēpums?

Līdzautore: Elizabete Reina Mežule, Konkurences padomes Juridiskā departamenta juriste

Komercnoslēpuma aizsardzības likuma ietvaros informācija par cenu uzskatāma par komercnoslēpumu. Saskaņā ar likuma 2.pantu komercnoslēpumu bez komercnoslēpuma turētāja atļaujas nedrīkst iegūt, izmantot vai izpaust. Līdz ar to pašam komercnoslēpuma turētājam, proti, uzņēmumam, labprātīgi sniegt informāciju, kas satur tā komercnoslēpumu, nav aizliegts.