Vai neizmaksātās iepriekšējā dalībnieka dividendes drīkst maksāt jauniem dalībniekiem proporcionāli daļu skaitam? Situācijas apraksts: 2019. gadā uzņēmumam tika aprēķinātas dividendes no peļņas, kas uzkrāta līdz 2017. gadam. Uzņēmumā bija viens dalībnieks, un no dividendēm tika samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10%. Dividendes pilnā apmērā netika izmaksātas dalībniekam. 2020. gadā nomainījās uzņēmuma valde, un tagad ir citi dalībnieki.