Vai pašvaldības kapitālsabiedrības valdes loceklis drīkst saņemt optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādes izdevumu kompensāciju, ja tā ir paredzēta uzņēmuma darba kārtības noteikumos un tiek apmaksāta, pamatojoties uz arodārsta norādījumu obligātās veselības pārbaudes (OVP) kartē?