Uzņēmums iznomā zemi citam uzņēmumam, kas uz konkrētās zemes uzstāda saules paneļu parku. Vai nomas līgumā jānorāda kādi īpaši nosacījumi attiecībā uz saražoto elektroenerģiju? Kuram pieder saražotā elektroenerģija?