Vai drīkst komandējumā norīkot sabiedrības dibinātāju, kurš nav valdes loceklis, un nav darba attiecībās? Darba samaksu viņš par šo laiku nesaņems, bet tiks izmaksāta dienas nauda un segti pārējie ar komandējumu saistītie izdevumi. Otrs variants būtu nemaksāt dienas naudu, bet tikai segt citus ar komandējumu saistītos izdevumus. Kā pamatot dalībnieka došanos komandējumā, ja viņam par to nemaksā un – kā to norādīt rīkojumā?