Pagaidām uzņēmumiem, kas vēlas ražot vegānās pārtikas produktus, ir jāievēro attiecīgās valsts likumdošana. Kādas likuma prasības ir Latvijā? 

Saskaņā ar regulas 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem noteikumiem Eiropas Komisija (EK) pieņem īstenošanas aktus saistībā ar pārtikas produktu atbilstību veģetāriešu un vegānu diētai. Atbilstoši regulas 1169/2011 38.panta 1.punktam jautājumos, kas īpaši saskaņoti ar šo regulu, dalībvalstis nedrīkst ne pieņemt, ne paturēt spēkā valsts pasākumus, ja vien tādas pilnvaras nav piešķirtas ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Līdz ar to dalībvalstis nevar izstrādāt nacionālos normatīvos aktus pārtikas atbilstībai veģetāriešu un vegānu diētai.

Savukārt EK ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par to deleģēto pilnvaru īstenošanu, kas EK piešķirtas saskaņā ar regulu 1169/2011, skaidrots, ka EK līdz 2022.gada 6.jūlijam nav izmantojusi sev piešķirtās pilnvaras un tās tiek pagarināts vēl uz pieciem gadiem.