Iepirkuma līgumā norādīts, ka pasūtītājs līguma darbības laikā pārbauda izpildītāja īpašniekus, valdes locekļus, kā arī darbu veikšanā iesaistītos darbiniekus (speciālistus) atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība". Kādas kapitālsabiedrības un iestādes piemēro šos noteikumus, un kādā veidā jāpārbauda to izpilde? Kā notiek izpildītāja īpašnieku, valdes locekļu, kā arī darbu veikšanā iesaistīto darbinieku pārbaude?

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.508 kritiskās infrastruktūras objektus apzina Valsts drošības dienests (VDD), Satversmes aizsardzības birojs (SAB), un Militārās izlūkošanas un drošības dienests (MIDD). Savukārt Iekšlietu ministrija lemj par objektu iekļaušanu kritiskās infrastruktūras kopumā.