Autors noslēdzis līgumu ar pasūtītāju 2022.gada 10.novembrī, pirms stājās spēkā grozījumi Autortiesību likumā (AL). Iepriekš līgumā iekļauts punkts, ka autoratlīdzība ir pilnīga un autors nepretendēs uz papildu atlīdzību par radīto darbu. Ņemot vērā izmaiņās likumā, vai autoram ir tiesības pieprasīt papildu atlīdzību uz likuma pamata? Vai ir jāveic izmaiņas jau noslēgtajā līgumā?

Šī gada 5.aprīlī AL un Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā stājās spēkā būtiskas izmaiņas, un viena no tām ir taisnīgas atlīdzības principa ieviešana. AL  papildināts ar jaunu 45.1pantu, kur skaidrots, kāda atlīdzība tiek uzskatīta par taisnīgu, un noteikta kārtība, kādā tā nosakāma.