Viens no raksturīgākajiem audiovizuālās un elektroniskās komunikācijas jomā vērojamās pārveides aspektiem ir digitālā satura veidotāju izplatītie paziņojumi sistemātiski un dažādos formātos (video, komentāri, fotogrāfijas), sasniedzot augstu atpazīstamību mērķauditorijā, kurai šie paziņojumi ir adresēti. Eiropas Ekonomikas Sociālo lietu komiteja ir publicējusi viedokli par digitālā satura veidotāju nelikumīgām darbībā, un ieteikumiem to novēršanai, norāda Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija.

Lai gan Eiropas Savienības (ES) līmenī nav īpašu noteikumu, kas reglamentētu digitālā satura veidotāju darbību, spēkā esošie tiesību akti nodrošina aizsardzības līmeni darbībām, kuras digitālā satura veidotāji var veikt ES t.i. galvenokārt kā reklāmdevēji (un tirgotāji) un kā pārdevēji/ražotāji.