Kā rīkoties, ja darbiniekam noteikts summētais darba laiks, bet attaisnojošu iemeslu dēļ svētkos viņš darbu neveic?

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 74.panta 1.daļu darba devējam jāizmaksā atlīdzība, ja darbinieks viņam noteiktajā darba dienā neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, tostarp svētku dienās. Šīs tiesību normas interpretācijas problemātika saistīta ar tās piemērošanu dažādiem darbinieku darba laika organizācijas veidiem, proti, summētam darba laikam un normālam darba laikam.

2019.gada 5.jūlijā Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīja Valsts darba inspekcijas (VDI) kasācijas un trešās personas A (darbiniece) sūdzību, pieņemot spriedumu lietā SKA-433/2019. Lietas ietvaros Senāts norādījis būtiskas summētā darba laika organizācijas nianses, kas jāņem vērā darba devējiem.