Kristians Labutēns (Christian Louboutin) ir modes dizaineris, kas īpaši pazīstams, pateicoties augstpapēžu kurpēm ar sarkano zoli. Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2018.gada 12.jūnija spriedumā lietā C‑163/16 atzina, ka sarkanā zole ir spēkā esoša preču zīme, līdz ar to ir aizsargājama. Šis atzinums ir būtisks, jo reģistrēta preču zīme tās īpašniekam piešķir ekskluzīvas tiesības uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem (skat., piemēram, 2003.gada 6.maija spriedumu lietā C‑104/01).

Šajā lietā piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/95, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (Direktīva), jo strīds pamatlietā radās, kad Direktīva vēl bija spēkā (tā bija spēkā līdz 2019.gada 14.janvārim, kad to aizstāja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2015/2436, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm).