10.06.2016. Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēdē apstiprināts darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-2020.gadam, tādējādi valdība oficiāli piesakot karu ēnu ekonomikai un nodokļu nemaksāšanai. Protams, vadošā loma šajā cīņā ir Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ierēdņiem. Viens no būtiskākajiem pavērsieniem ēnu ekonomikas apkarošanā ir nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšana saistībā ar informācijas par darījumu partneriem nesniegšanu.

Arī Latvijas tiesu praksē jau ir vairāki spriedumi, kuros skaidrotas līdzīgā situācijā esošo uzņēmumu tiesības un pienākumi.

Lietas apstākļi

Administratīvā lieta Nr.A420317815 ierosināta, pamatojoties uz AS "Pagastiņi" (pieteicējs) pieteikumu par VID lēmuma atcelšanu. Šajā lietā apstrīdēts VID lēmums, ar kuru apturēta pieteicēja saimnieciskā darbība, piemērojot likuma "Par nodokļiem un nodevām" (likums par IIN) 34.1panta pirmās daļas 2.punktu, kurā paredzētas VID tiesības apturēt saimniecisko darbību, ja "nodokļu maksātājs ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas".