Kādas ir Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) kompetences robežas, risinot strīdus starp patērētāju un ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju? Atbilde uz šo jautājumu atrodama kādā aktuālā Senāta spriedumā. Ielūkosimies!

Cilvēku dzīve saistīta ar pārvietošanos, tostarp izmantojot aviotransportu. Diemžēl arī pandēmijas laikā dažkārt jāpiedzīvo sarūgtinājums kavētu vai atceltu avioreisu dēļ. Aviopasažieri lielākoties pārzina savas tiesības un ir informēti par kompensācijas pieprasīšanas iespējām. Tomēr kompensācijas pieprasīšanas procesā iespējami sarežģījumi, jo tas nav skaidri noregulēts. Lai radītu lielāku noteiktību PTAC kompetencē strīda ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju risināšanā, bija ne tikai jāgroza tiesiskais regulējums, kas stājās spēkā jau 2016. gada 1. janvārī, bet arī jāveido judikatūra.

Senāta Administratīvo lietu departaments 2021. gada 8. februāra spriedumā lietā SKA-693/2021 precīzi norādījis strīdus, kuros PTAC ir kompetents izdod administratīvo aktu un akta izdošana ir procesuāli attaisnota, t.i., konstatējot iespējamu patērētāju kolektīvo interešu aizskārumu. Citās situācijās PTAC ir tiesības rīkoties kā palīdzības sniedzējam, piemēram, nodrošināt informāciju vai konsultācijas, neizdodot administratīvo aktu.