Jau kādu laiku Latvijas Valsts ieņēmumu dienests (VID) piemēro "konsultē vispirms" principu. Tā ietvaros nodokļu administrācija nodokļu maksātājiem paskaidro korektu nodokļu piemērošanu, radot iespēju dialogam. Lai gan šī prakse tendēta uz konstruktīvu komunikāciju, ko darīt, ja starp nodokļu administrāciju un nodokļu maksātāju rodas domstarpības?

Tā kā dialogam starp VID un nodokļu maksātāju jābūt abpusējam, ir saprotams, ka procesā rodas viedokļu atšķirības un domstarpības. Kā rīkoties, ja nodokļu maksātājs uzskata, ka taisnība ir viņam, nevis iestādei? Lai gan savs viedoklis un tiesības jāaizstāv, tomēr nodokļu maksātājus nereti satrauc strīda process un ilgums, tādēļ viņi necīnās par savu taisnību un piekrīt iestādes viedoklim.

Jānorāda, ka nodokļu jomā Baltijā pēdējos gados parādās arvien vairāk veiksmes stāstu, kad nodokļu maksātāji uzvar Eiropas Savienības Tiesas (EST) līmenī. Pēdējo gadu laikā SIA "Ernst & Young Baltic" veiksmīgi pārstāvējis klientus EST. Pozitīvi gadījumi ir 21.10.2010. EST spriedums lietā Nr.C-385/09, 28.02.2018. EST spriedums lietā Nr.C-387/16, kā arī 03.09.2015. EST spriedums lietā Nr.C-526/13. Īpaši jāizceļ pirmie 2 spriedumi, jo tie ir piemērs, kad nodokļu maksātāja – uzņēmuma "Nidera Handelscompagnie BV" – neatlaidība un sava viedokļa aizstāvēšana 10 gadu garumā rezultējusies pozitīvi.