Mediācija ir viena no alternatīvām strīdu risināšanas metodēm. To izmantojot, vairumā gadījumu strīdu izskatīšanas process tiek ievērojami paātrināts, savukārt izmaksas - samazinātas. Tāpēc uzņēmēji ASV aktīvi izmanto mediāciju un tās priekšrocības strīdu risināšanas procesā, turklāt tās popularitāte tikai palielinās. Tas nav pārsteigums, jo mediācijas veiksmes (mediation success) rādītāji atsevišķās lietu kategorijās sasniedz pat 80 - 90%.