12.07.2017. Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr.SKA-29/2017 (Spriedums), kurā analizēja, kādām pazīmēm jāatbilst informācijai, lai tai piešķirtu komercnoslēpuma statusu, kā arī vērtēja, kad iestāde vai tiesa drīkst pārbaudīt komercnoslēpuma statusa noteikšanas pamatotību un atzīt, ka tas konkrētā gadījumā nav aizsargājams.

Lietas būtība

2009.gadā dažādos Latvijas plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņas saistībā ar zīmola "airBaltic" atsavināšanu, proti, 2009.gada decembrī AS "Air Baltic Corporation" (Air Baltic), joprojām atrodoties smagā finansiālajā stāvoklī, pārdevusi "airBaltic" zīmolu un 5 ar to saistītas preču zīmes SIA "Baltijas aviācijas sistēmas".