Būtībā likumā jau paredzētas visas nepieciešamās sastāvdaļas, kam jābūt prasības pieteikumā, lai tiesa to pieņemtu un ierosinātu lietu. Taču jebkurš pieredzējis tiesvedību advokāts pateiks, ka ar likumā noteikto vien nepietiek. 

Raksta līdzautors Toms Vilnis, ZAB “Sorainen”, zvērināta advokāta palīgs

Pirms sākt rakstīt pieteikumu, kārtīgi jāizvērtē, vai vispār ir vērts tiesāties. Izredzes uzvarēt tiesvedībā nekad nevar noteikt ar matemātisku precizitāti, taču par mērauklu var noderēt pozitīva atbilde uz diviem jautājumiem:

  • Vai likums konkrētajā gadījumā paredz personai tiesības prasīt no atbildētāja kādu rīcību vai atturēties no tās?
  • Vai prasītājam ir pierādījumi, lai pamatotu pieteikumā minētos apgalvojumus?