Mūsdienās, strauji attīstoties informācijas tehnoloģijām, pieaug ar dažādu ziņu apriti saistīto nodarījumu kaitīgums un to izdarīšanas riski. Tādēļ kā noziedzīga nodarījuma priekšmetu Krimināllikumā (KL) nosaka arvien jaunu kategoriju ziņas.

Piemēram, ar 28.01.2016. grozījumiem KL, papildinot to ar 193.2pantu, kriminalizēta iekšējās informācijas nelikumīga izmantošana finanšu tirgos, ieteikšana citai personai vai citas personas pamudināšana iesaistīties iekšējās informācijas nelikumīgā izmantošanā finanšu tirgos, kā arī manipulācija finanšu tirgos, ja ar to radītas smagas sekas. Ar minēto normu spēkā stāšanās brīdi ziņu kā noziedzīga nodarījuma priekšmetu klāsts papildināts ar iekšējo informāciju finanšu tirgos.

Turklāt jānorāda, ka šobrīd noziedzīga nodarījuma priekšmets var būt jebkādas ziņas, jo ar 21.04.2016. grozījumiem KL, izsakot KL 85.pantu jaunā redakcijā, kriminālizēta jebkādu ziņu nelikumīga vākšana vai nodošana ārvalsts izlūkdienestam tā uzdevumā tieši vai ar citas personas starpniecību. Tas, nenoliedzami, aktualizē jautājumu par efektīvu KL normu piemērošanas nodrošināšanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē kriminālprocesos, kuros ziņas ir noziedzīga nodarījuma priekšmets.