Kā mediatore lielāko pieredzi esmu guvusi darbā ar ģimenēm, un lielā mērā tas saistīts ar faktu, ka no 2007.gada līdz 2015.gadam, galvenokārt pateicoties Rīgas bāriņtiesas atbalstam, bet šobrīd jau visā Latvijā pieejamajam valsts finansējumam, jau ilgāku laiku ģimenes ar bērniem var saņemt mediācijas pakalpojumus bez maksas. Finansējumu pieejamība ir palīdzējusi attīstīt mediācijas atpazīstamību un izmantošanu, tādējādi mūsu valstī jau ilgstoši lielākā daļa mediācijas gadījumu (ap 80%) tiek īstenoti ģimenes lietās. Salīdzinājumā ar vairākiem simtiem novadītu ģimenes mediāciju, trūcīgs izskatās nepilns desmits mediācijas gadījumu, kad esmu aicināta vadīt strīdus uzņēmumos vai organizācijās vai palīdzējusi risināt ar biznesa konfliktiem saistītus jautājumus. Tomēr arī šī ir pietiekami liela pieredze, lai savā mediatora darbā pamanītu dažas tendences, kas  raksturīgas atšķirīgām mediācijas jomām.