Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteikts, ka datu nosūtīšana uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES) iespējama tikai tad, ja ir izpildīti nosacījumi, kas nodrošina fizisku personu datu apstrādei trešajās valstīs tādu pašu aizsardzības līmeni kā ES.