Nu jau par vispārzināmu faktu uzskatāma tēze, ka Covid-19 ietekmējis katru Latvijas uzņēmumu. Ir uzņēmumi, kam šis bija fantastisks izrāviena, jaunu tehnoloģiju ieviešanas un attīstības periods, tomēr liela daļa darba devēju bija spiesti pieņemt lēmumu par darbinieku skaita samazināšanu.