Publiskajā telpā jau ilgstoši spriests par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma saistošo spēku un tā izpildes problemātiku, tāpēc apkopoju būtiskākos teorētiskos aspektus, lai iepazīstinātu ar šī tiesību institūta īpatnībām.