Jānorāda, ka vismaz pagaidām tiesu prakse, kur Covid-19 izmantots kā arguments, ir samērā neliela. Iespējams, tas saistīts ar apstākli, ka t.s. pandēmijas pirmais vilnis bija samērā viegls un neilgs, bet tiesvedībai nepieciešams ilgāks laiks. Līdz ar to, ja šobrīd notiek tiesvedības, kurās kā arguments izmantota Covid-19 pandēmija, spriedumi sagaidāmi ilgākā periodā.