Kopš 2015.gada 1.janvāra, kad spēkā stājās izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN), paredzot valdes locekļu personisko finansiālo atbildību par juridiskas personas nodokļu parādiem, administratīvās tiesas arvien biežāk izskata lietas, kurās valdes locekļi apstrīd Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumus par uzlikto pienākumu samaksāt valsts budžetā juridisko personu nokavētos nodokļu maksājumus. Šoreiz par Senāta Administratīvo lietu departamenta 2023.gada 26.oktobra un Administratīvās apgabaltiesas 2021.gada 30.aprīļa spriedumiem lietā SKA-175/2023, kuros vērtēts likuma par NN 60.panta 1.daļas 3.punkts.

Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti paredz, ka VID ir tiesības uzsākt procesu par juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu valsts budžetam, kas tiek vērsts pret personu, kura bijusi šīs juridiskās personas valdes loceklis vai kura faktiski īstenojusi valdes funkcijas un uzdevumus laikā, kad izveidojušies nokavētie nodokļu maksājumi. Nodokļu atlīdzināšanas procesu var uzsākt, ja izpildās pilnīgi visi (kopumā pieci) likuma par NN 60.panta 1.daļā minētie kritēriji. Saskaņā ar Satversmes tiesas (ST) 2016.gada 15.novembra spriedumu lietā 2015-25-01 konstatējot atbilstību visiem šiem kritērijiem un ievērojot Komerclikumā (KL) un citos normatīvajos aktos noteiktos valdes locekļa pienākumus, tiek pieņemts, ka valdes loceklis nav godprātīgi pildījis likuma prasības juridiskās personas pārvaldē.