Par kavētajiem nodokļu maksājumiem atbildīgs ir valdes loceklis neatkarīgi no tā, vai viņš parāda piedziņas uzsākšanas brīdī ir vai nav bijis sabiedrības valdē. Kuram un kādā veidā būtu jāpaziņo par parāda piedziņas procesa uzsākšanu – uzņēmumam vai bijušajam valdes loceklim? Vai iespējams uzņēmumu informēt par nodokļu parādu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS)? Šos jautājumus vērtējis Senāts.

Nodokļu atlīdzināšanas process

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN) 11.nodaļā ietvertajām tiesību normām VID ir tiesības uzsākt procesu par juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu valsts budžetam (nodokļu atlīdzināšanas process) no juridiskās personas valdes locekļa vai personas, kura faktiski īstenojusi valdes funkcijas un uzdevumus laikā, kad izveidojušies attiecīgie nokavētie nodokļu maksājumi.