Senāts 2024.gada 17.janvāra spriedumā lietā SKC-129/2024 analizēja, vai darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu situācijā, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas ar tiesas spriedumu.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādos gadījumos jāizmaksā atlaišanas pabalsts.
  • Kāds ir atlaišanas pabalsta mērķis.
  • Vai darba devējs drīkst atteikties izmaksāt atlaišanas pabalstu, ja tiesa nav izdevusi spriedumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
  • Kāda nozīme ir arodbiedrības viedoklim darba attiecību izbeigšanas gadījumā.
  • Vai darba devējam ir pienākums piemērot un aprēķināt nokavējuma procentus līdz saistības izpildes brīdim.