Kas ir pretprasība? Kas un kādos gadījumos to sagatavo? Kādi noteikumi jāņem vēra, sagatavojot un iesniedzot tiesā pretprasību?