Ne vienmēr juridiskā vai fiziskā persona ir pietiekami kompetenta juridiskajā jomā, lai varētu sevi pilnvērtīgi un bez liekām emocijām pārstāvēt tiesā vai šķīrējtiesā. Tāpēc tiek izvēlēti pārstāvji – parasti uzņēmuma juridiskās nodaļas vadītājs, advokāts vai cita kompetenta persona, kura pārstāv prasītāju vai atbildētāju tiesā vai šķīrējtiesā.

Likums paredz iespēju personai savā vietā iecelt pārstāvi. Pārstāvim ir tiesības pārstāvamā vārdā izpildīt visas procesuālās darbības, izņemot tās, kuru izpildīšanai nepieciešams īpašs pilnvarojums.