Nepamatoti lēta piedāvājuma identificēšana un vērtēšana publiskajā iepirkumā ir izaicinājums, ar ko pasūtītājiem jātiek galā, bet nereti šis process tomēr nonāk līdz tiesai. Senāta 2023.gada 19.decembra rīcības sēdes lēmumā lietā SKA-222/2023 secināts, ka par nepamatoti lēta piedāvājuma vērtēšanu ir uzdodami prejudiciālie jautājumi Eiropas Savienības Tiesai.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kā noskaidrot iepirkuma piedāvājuma cenas atbilstību.
  • Kā drīkst rīkoties pasūtītājs, izvērtējot iepirkuma piedāvājuma informāciju un apspriežoties ar pretendentu.
  • Vai pasūtītājam ir jānorāda piedāvājuma noraidīšanas iemesls.