Uzņēmumi var saskarties ar situāciju, kad kāds no sadarbības partneriem vai klientiem nepilda līguma saistības vai kavē maksājumus par piegādāto preci vai sniegto pakalpojumu. Kad var uzskatīt, ka iestājušās prasījuma tiesības, un kādā termiņā var sniegt prasības pieteikumu tiesā?

Parādsaistību izpildes termiņš

Atbilstoši Civillikuma (CL) 1401.pantam saistību tiesības ir tādas tiesības, uz kuru pamata vienai personai – parādniekam – jāizdara par labu otrai – kreditoram – zināma darbība, kam ir mantiska vērtība. Tikmēr CL 1402.pantā norādīts, ka saistību tiesības rodas vai nu no tiesiska darījuma, vai no neatļautas darbības, vai pēc likuma.