Vai pieteikuma priekšmetam jābūt saistītam ar mērķi, kuru pieteicējs vēlējies panākt, vēršoties iestādē? Apskatām Senāta 2023.gada 5.decembra lēmumu lietā SKA-973/2023.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kas ir pieteikuma mērķis.
  • Vai Senātam, tiesvedības gaitā, ir jāpārliecinās, vai, ierosinot lietu, pieteicēja mērķis izprasts pareizi.
  • Kādos gadījumos prasījums par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku ir pieļaujams.