Dažbrīd, redzot situācijas praksē attiecībā uz līgumsoda noteikšanu saistību neizpildes gadījumā, šķiet, ka jautājums, kas ir taisnīgs un samērīgs līgumsods, uzņēmējiem mēdz radīt tikpat lielu uzskatu dažādību kā mūžīgais jautājums par vistas un olas rašanās secību. Kādā šāgada spriedumā līgumsoda vērtēšanas aspektiem pievērsies arī Senāts.

Senāta Administratīvo lietu departaments 2022.gada 1.februārī pieņēmis spriedumu lietā SKA-54/2022 strīdā starp Konkurences padomi (KP) un SIA “Baltstor” un SIA “Lenoka”. Spriedumā vērtēti jautājumi par mazumtirgotāju iepirkumu varu un tās nozīmi pārkāpuma konstatēšanā, kā arī noteikta apmēra un pieaugoša līgumsoda aspektiem un līgumsoda, kas noteikts kā konkrēta naudas summa, samērīguma vērtēšanu. Padziļinātāku uzmanību pievērsīsim tieši līgumsoda jautājumiem.

Lietas būtība

2018.gada 9.martā KP ar lēmumu konstatēja tobrīd spēkā esošā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NMPAL) 6.panta 1.daļas 11.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu abu uzņēmumu darbībās, kas izpaužas kā netaisnīgu un nepamatotu sankciju piemērošana pārtikas preču piegādātājiem. KP uzņēmumiem piemēroja tiesisko pienākumu izbeigt konstatēto pārkāpumu un noteica abām sabiedrībām naudas sodus. SIA “Baltstor” un SIA “Lenoka” vērsās Administratīvajā apgabaltiesā, lai apstrīdētu šo lēmumu.