Jebkura juridiskā vai fiziskā persona, slēdzot darījumus, ir pārliecināta par to izdošanos. Situācijās, kurās darījuma puses ir nonākušas līdz strīda risināšanai tiesvedības ceļā, lielākās neskaidrības un jautājumi, kas rodas prasības pieteicējam ir ne tikai par nepieciešamajiem dokumentiem, bet arī par to, kā norit pats strīda risināšanas process tiesā.