Aplūkosim kādu Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu un noskaidrosim, vai darba devējam ir obligāts pienākums darbinieks, kam iestājusies invaliditāte, kuras dēļ viņš vairs nevar pildīt līdzšinējo darbu, pārcelt citā amatā tajā pašā uzņēmumā!

EST 2022.gada 10.februāra spriedumā lietā C-485/20 meklēja atbildi uz jautājumu, vai darba devējam darbinieks ar invaliditāti drīzāk bija jāpārceļ citā amatā, kurā viņš ir kompetents, spējīgs un pieejams, nevis jāatlaiž no darba.

Lietas būtība

Darbinieks bija pieņemts par speciālistu sliežu ceļu tehniskās apkopes jomā, nosakot pārbaudes laiku. Viņam tika diagnosticēta sirds patoloģija, tāpēc bija jāievieto elektrokardiostimulators, bet šī ierīce ir jutīga pret elektromagnētiskajiem laukiem, kuri atrodas arī dzelzceļa zonā. Tā kā šo medicīnas ierīci nedrīkst pakļaut atkārtotai elektromagnētisko lauku iedarbībai, darbinieks vairs nevarēja pildīt savus uzdevumus. Viņam arī noteica invaliditāti.