Līgums par Eiropas Savienības (ES) funkcionēšanu nosaka, ka Eiropas Revīzijas palātai ir jāveic ES budžeta un nozaru politikas revīzija, kas nosedz ES izdevumu finanšu, atbilstības un lietderības aspektus. Galvenais mērķis ir sniegt ES nodokļu maksātajiem informāciju par to, vai ES un nacionālās iestādes, kā arī finansējuma gala saņēmēji novirza investīcijas tiem mērķiem un tādā apjomā, kā to paredzējuši likumdevēji ES un nacionālajā līmenī. Šī pārskatatbildība ir īpaši svarīga kopš Covid-19 pandēmijas, kad ES rīcībā ir ne tikai lielāki tradicionālie budžeta līdzekļi, bet arī finanšu tirgos aizņemtais finansējums.