“Balto apkaklīšu” noziegumi, kas ir angļu valodas jēdziena “white collar crime” tulkojums, ir noziegumi ekonomisko, finanšu, korporatīvās pārvaldes un korupcijas jomās. “Balto apkaklīšu” noziegumi no citiem noziegumiem atšķiras ar to, ka nav vardarbīgi, un vienmēr veikti, lai gūtu finansiālu labumu.

Raksta līdzautores: Liene Šķiņķe, ZAB “TGS Baltic”, zvērināta advokāta palīdze, Alīna Lepere, ZAB “TGS Baltic” juriste, patentpilnvarniece preču zīmju lietās