Uzņēmumam nonākot pie secinājuma par nepieciešamību paplašināties un līdz ar to veidot uzņēmumu grupu, ir rūpīgi jāizvērtē šādas paplašināšanās praktiskie aspekti, lai pieņemtu labāko lēmumu efektīvi funkcionējošas grupas izveidei.

Raksts tapis sadarbībā ar Ilzi Bergu, SIA "KPMG Baltics", nodokļu konsultāciju pakalpojumu vecākā projektu vadītāja.

Svarīgākais priekšnosacījums veiksmīgas uzņēmumu grupas izveidei ir izvēlēties saimnieciskajai darbībai un veicamajām funkcijām piemērotāko juridisko formu.

Ņemot vērā Komerclikuma (KL) regulējumu, saimnieciskās darbības veikšanai ar peļņas gūšanas raksturu atbilstošākā juridiskā forma ir komercsabiedrība. Līdz ar to, lai uzņēmums varētu veikt saimniecisko darbību bez ierobežojumiem izvēlētās juridiskās formas dēļ, tam piemērotākā būtu kapitālsabiedrība vai personālsabiedrība. Praksē visvairāk lietotās juridiskās formas ir kapitālsabiedrības – sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrība (AS).