Pastāv daudz dažādu iespēju, kā veidot uzņēmumu grupu un savstarpēji izvietot un strukturēt atsevišķas sabiedrības, proti, dibināt vairākas māsas sabiedrības vai meitas sabiedrību, kurai atkal dibināt meitas sabiedrības, vairākām māsas sabiedrībām dibināt kopējas meitas sabiedrības u.tml. Veidojot piemērotāko uzņēmumu grupas juridisko struktūru, ir svarīgi ņemt vērā apstākļus un nepieciešamības konkrētajā gadījumā.

Raksts tapis sadarbībā ar Ilzi Bergu,  SIA "KPMG Baltics", nodokļu konsultāciju pakalpojumu vecākā projektu vadītāja, un Ingu Lipšāni, SIA "KPMG Baltics", vecākā projektu vadītāja revīzijas nodaļā, zvērināta revidente.

Vērtējot no juridiskā viedokļa, ir brīva izvēle (ar dažiem ierobežojumiem), kā izkārtot savstarpēji saistītas sabiedrības. Rakstā aplūkoti būtiskākie faktori un apsvērumi, kas praksē visbiežāk liecina par  konkrēta uzņēmumu grupas izkārtojuma nepieciešamību.

Ierobežojumi darījumos ar saistītajām personām

Veidojot uzņēmumu grupu, ir jāņem vērā, ka, lai novērstu kapitālsabiedrību darījumu interešu konfliktus un aizsargātu to dalībniekus / akcionārus un kreditorus, kapitālsabiedrībām ir noteikti ierobežojumi darījumu slēgšanai ar saistītajām personām.