10.05.2018. Latvijā tika uzsākta ģenerālvienošanās parakstīšana par minimālās algas būvniecības nozarē noteikšanu. Atbilstoši ģenerālvienošanās noteikumiem Latvijā tiks noteikta minimālā alga būvniecībā, kas būtiski pārsniegs pašreiz noteikto minimālo algu valstī kopumā. Paredzēti arī īpaši noteikumi attiecībā uz piemaksām par virsstundu darbu.