Nesen medijos plašu ievērību izpelnījās kāda restorāna slēgšana uz laiku, kontrolējošām iestādēm rodoties aizdomām par nelikumībām tajā. Tā daudzi darbinieki pāris nedēļu palika bez darba. Kas šādā gadījumā notiek ar viņu atalgojumu? Vai par dīkstāvi viņiem ir tiesības saņemt atalgojumu?

Darba likuma (DL) 74.panta 2.daļā ir noteikts, ka dīkstāve ir situācija, kad darba devējs darbinieku nenodarbina vai arī neveic darbinieka saistību izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības. Savukārt juridiskajā literatūrā ir norādīts, ka ar dīkstāvi jāsaprot situācija, kad darbinieks ir gatavs veikt darba pienākumus, bet darba devējs tādu vai citādu apsvērumu dēļ viņu nenodrošina vai nespēj nodrošināt ar darbu.

DL nav noteikts, kādu faktisko apstākļu kopums ir uzskatāms par dīkstāvei atbilstošu situāciju. Iemesli var būt dažādi – pasūtījumu neesamība, bojātas iekārtas, aizkavējusies materiālu piegāde, neparedzētas izmaiņas ražošanas procesā u.c. saimnieciski, tehnoloģiski vai organizatoriski apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt darbu.