Vai ar valdes locekli vienlaikus var būt noslēgts darba līgums un pilnvarojuma līgums bez atlīdzības, lai kontrolējošo iestāžu pārbaužu laikā varētu uzrādīt pilnvarojuma līgumu, ja valdes loceklis sava atvaļinājuma laikā parakstījis līgumus, rīkojumus, izmantojis automašīnu vai piedalījies svarīgās sapulcēs un šajā laikā viņam nav aprēķināti ar nodokļiem apliekami ienākumi?