Vai dividenžu saņemšana konfliktē ar kādiem pabalstiem (vecāku pabalsts, bezdarbnieka pabalsts, slimības pabalsts u. c.), proti, vai var tikt atcelts pabalsts, ja konstatēta dividenžu saņemšana noteiktā periodā?